Вторник, 07 Февруари 2023 г.

ВиК-Силистра: Губим 79 % от водата при пренос и разпределение

На последното свое редовно заседание Общински съвет - Силистра взе решение, с което не подкрепи промяната на цената на водата за следващите пет години.

По отчета на силистренското ВиК дружеството става ясно, че загубите от пренос и разпределение на водата представляват 79% от общите загуби.

Според Дружеството причина за загубите е, че за разпределение на водните количества до потребителите в област Силистра са изградени 748,42 км довеждащи водопроводи. Повечето от водопроводите са с изтекъл експлоатационен срок, което е предпоставка за поява на чести аварии и прекъсване на водоподаването при отстраняване на авариите.

Предвидено е в рамките на бизнес плана в период 2022-2026 г., процента на общи загуби на вода да достигне до 53.5%, като това е в съответствие с договорната цел, но е по-високо от поставената от КЕВР индивидуална цел за 2026 г. - 49%.

Facebook коментари