Понеделник, 27 Юни 2022 г.

Съветници в Силистра скочиха срещу плановете на ВиК за драстично увеличение на цената на водата

На свое редовно заседание днес, Общински съвет - Силистра взе решение, с което не подкрепя промяната на цената на водата за следващите пет години

Днешното си редовно заседание на Общински съвет - Силистра бе внесена извънредна точка, касаеща определянето на представител и позиция на община Силистра за извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД,Силистра.

Съветниците възроптаха срещу това, че са нямали време да се запознаят с близо 170-те страници на бизнес-плана на "В и К" ООД – гр. Силистра за следващите 5 години, от 2022 до 2026.

КВОРУМ се запозна с документа и ви дава само сухите цифри, като коментари оставаме на вас нашите читатели:

По отчета на дружеството силистренци са заплащали цена на питейна вода с ДДС:

2020г. - 4,71 лв/куб.м.
2021г. - 4,88 лв/куб.м.


Пет годишния план предвижда следващите цени:

2022г. - 5,11 лв/куб.м.
2023г. - 5,30 лв/куб.м.
2024г. - 5,48 лв/куб.м.
2025г. - 5,67 лв/куб.м.
2026г. - 5,86 лв/куб.м.

Facebook коментари