Четвъртък, 30 Юни 2022 г.

Пореден успех на Академия "Вираго", организирана от силистренско НПО

Пореден успех на Академия "Вираго"

Успешно завърши иновативният младежки обмен по проект "ВИРАГО"*, финансиран от програма ЕРАЗЪМ+, virago. От 17 май до 20 май млади жени от пет държави – Испания, Италия, Турция, Румъния и България заедно развиха своите умения за лидерство и активно участие в живота на общността, запознаха се с нови технологии и експериментални младежки изследвания.

Съдържание

Чрез подхода "дълбока история" (deep history) и с помощта на Регионалния исторически музей в Русе участниците бяха въвлечени в интерактивни изследователски дейности. Така те "откриха" обекти от културно-историческото наследство на града и природен парк "Русенски Лом". Чрез Интернет "младите изследователки" проучиха историческите причинно-следствени връзки със собствените си държави.

Беше приложен и подхода STEM (наука, технологии, инженерство и математика). Чрез него младите жени разшириха знанията си по химия, а чрез приложението AirVisual анализираха замърсяването на въздуха в Русе. Те се запознаха и с четирите момичета от клуба по предприемачество към АЕГ "Гео Милев" – Русе, които наскоро разработиха иновативна концепция за биоразградима кофичка за кисело мляко. NECOфичката "крие" на дъното си семенца и след използване може да се превърне временно в саксия. Идеята е повече хора да се хранят здравословно, като в същото време се грижат за природата.

Резултат

Окрилени от вдъхновяващия пример на Стела Лечева, административен директор на модната компания BTB България, младите жени решиха да подкрепят каузата на момичетата–предприемачи. Те ще организират кампания за подкрепа на експерименталните младежки изследвания към проекта "NECOфичка".

Организатори

Изследователските теми, прилагащи подхода STEM, са разработени от гл. ас. д-р Диана Бебенова – Николова, преподавател в Русенски университет, филиал Силистра и маркетинг експерта Лора Саркисян. Интерактивната част беше изнесена от международния младежки тренер Александра Люцканова. В обучението се включи и гл. ас. д-р Христина Соколова от катедра "Икономика и международни отношения" на Русенски университет.

Водещ партньор по проекта "Вираго" https://www.facebook.com/projectvirago, финансиран от европейската програма ЕРАЗЪМ+ е Асоциация "Се поате", Румъния, а останалите партньори са: Министерството на младежта и спорта и СНЦ "Паралел-Силистра", България, Община Медина дел Кампо, Испания, неправителствената организация "Мине Ваганти", Италия и Университета в Османие, Турция.

Иновативното обучения в Русе се организира от Сдружение "Паралел Силистра". Участниците бяха поздравени и окуражени и от Диана Иванова, зам. Министър на Министерството на младежта и спорта, другия български партньор.

Facebook коментари