Петък, 01 Юли 2022 г.

ПГСУАУ "Атанас Буров" все по-близо до изискванията на пазара на труда

В началото на 2022г., по проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение", в ПГСУАУ "Атанас Буров", гр. Силистра е получена учебна литература, учебни помагала и книги, свързани с кулинарното изкуство, сервирането, барманството и сомелиерството.

Литературата е предназначена за учениците от специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", професия "Ресторантьор", обучаващи се в дуална форма на обучение. Благодарение на този проект, фонда на училищната библиотека се обогати с повече от 700 броя нови книги и учебници.

По проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение", за учениците от професия "Ресторантьор" е изработено и професионално работно облекло, предназначено за практическите часове по кулинарни техники и технологии и организация и функциониране на ресторанта. Така облечени, бъдещите ресторантьори чувстват истинското удоволствие от работата по професията си.

С изпълнение на дейностите по проекта професионалното образование и обучение отговаря в по-висока степен на изискванията на пазара на труда. Създават се условия и възможности за повишаване качеството на обучение и квалификацията на бъдещата работна сила , което е от изключително значение за развитие на туристическия сектор в България.

Facebook коментари