Петък, 01 Юли 2022 г.

Силистренски учители повишаваха квалификация в Португалия

Наскоро група педагогически специалисти от ПГСУАУ "Атанас Буров" гр. Силистра приключиха успешно квалификационен курс по проект "ИКТ в образованието-как да развиваме умения на 21-ви век" , KД122-SCH – Short-term projects for mobility of learners and staff in school education на програма Еразъм+ с мобилност в гр. Брага, Португалия.

Проектът даде възможност на преподавателите да усъвършенстват своите професионални практики с използване на специфични ИКТ инструменти, които подкрепят преминаването от традиционните стилове на преподаване към по-ориентирани към ученика методи. Партньор по проекта и приемаща организация беше APLICAPROPOSTA LDA (Bragamob) , която проведе обучението на педагогическия състав в гр.Брага от 03 до 10.04. Участниците в мобилността се запознаха с актуалните тенденции и как да ги прилагат при създаването на е-урок. Бяха представени ресурси и различни инструменти за допълване на учебното съдържанието на електронното обучение.

Предоставено бе пространство за обмяна на опит и добри практики с португалски училища. Слънчева Португалия очарова участниците със своето гостоприемство, богато историческо и културно наследство, природа и настоящо развитие.

Facebook коментари