Вторник, 05 Юли 2022 г.

В Силистра се състоя Борса за добри педагогически практики

На 6 април 2022 г. във Филиал – Силистра се състоя Борса за добри педагогически практики в рамките на Дните на специалността с участието на студенти-стажанти от четвърти курс, студенти от втори и трети курс, базови учители, преподаватели. Четвъртокурсниците презентираха с вещина и педагогически усет своите постижения по време на Стажантската практика. Те описаха атмосферата на педагогическото преживяване в целия му спектър, включващ пъстри емоции, поемане на непознати до сега отговорности, осъществяване на разнообразни по вид и сложност педагогически дейности; описаха от първо лице трудния път на педагогическата трансформация и голямото израстване от "Това не мога!" до "Успях!".

Мероприятието, в своето четвърто издание, е насочено към обмен на идеи, на дидактически ресурси и автентични артефакти, като "борса" за споделяне на опит, за мотивирано и насочено търсене на иновативни педагогически модели на преподаване, като стимул за професионално обогатяване, като изложение на автентични успешни практики във формат "от студенти – за студенти".

Гости бяха учителите – наставници: ст. учител по английски език Милена Цанева и ст. учител по английски език Александър Господинов от ОУ "Отец Паисий", гр. Силистра;. ст. учител по философия и гражданско образование Ивелин Илиев и ст. учител по български език и литература и философия Донка Илиева от СУ "Васил Левски", гр. Дулово.

Всички присъстващи получиха награди, осигурени от екипа на проект "Вираго" , 614791-EPP-1-2019-1-RO-EPPKA3-EU-YTH-TOG , финансиран от програма "ЕРАЗЪМ+".

Facebook коментари