Вторник, 24 Май 2022 г.

Знае ли МРРБ, че Силистра е в България?

Интерактивна карта за първи път показва плановете за развитие на транспортната инфраструктура на България и свързаните региони до 2040 година. В нея се съдържа информация за обекти от пътната и железопътна инфраструктура, интермодални терминали, летища, пристанища, вътрешни водни пътища, нови мостове и тунели, които ще се реализират на етапи до края на периода. Картата представя плановете на държавата за проектите, които ще се реализират в районите за планиране на страната, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Картата визуализира проекти от основната и широкообхватна Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T), които са в експлоатация през 2022 година или ще бъдат завършени до 2030 година. Включени са също стратегически важни за България обекти, които се очаква да бъдат пуснати в експлоатация до 2040 година. Завършването на проектите е предвидено на различни етапи в рамките на този срок.

Къде е област Силистра и какво е предвидено за нея в картата, публикувана на интернет страницата на МРРБ?

Предстои до 2025 г. да бъдат реализирани инвестиции и в модернизиране на инфраструктурата и подобряване на условията за работа на пристанището на Силистра на река Дунав.

На картата са представени и стратегическите инфраструктури проекти във фаза подготовка за предпроектно проучване. Предвижда се активна работа по изграждането на още 4 моста на река Дунав - при Оряхово, Никопол, Свищов и Силистра до 2040 година.

Няма "зелена мобилност", пътища или друга инфраструктура предвидени за областта.

Визуално изглежда сякаш с голям нож са отрязали област Силистра и Добрич от България, а инвестициите стигат само до Русе, и Варна.

При това, че картата е разработена от междуведомствена работна група под ръководство на доц. д-р Васко Василев - съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството, и Стоян Новаков - заместник-министър на транспорта и съобщенията, и технически оформена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Facebook коментари