Сряда, 10 Август 2022 г.

Деца си мечтаят за по-красива Силистра

"Мечтите ми за красива Силистра" по проект "Иновативно училище" реализират учениците от 1-в клас на ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с класен ръководител Руска Боранова.

Под ръководството на ландшафтен архитект Светлана Команова - експерт в Община Силистра те имаха възможност да представят своите виждания за промяна в училищния двор и уличните пространства.

Мечтите на децата са да има много цветя и дървета навсякъде и пространствата да са красиви като Дунавския парк.

Facebook коментари