Петък, 14 Юни 2024 г.

Има за населено място с 1000 жители, в което 700 от тях са с решения на ТЕЛК

Информация областна управа-Силистра
Драгомир Николов – директор на регионалната служба по заетостта в Русе (РСЗ), изрази наблюденията си на проведения на 28.05.2010г. Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси, споделени от всички членове на Съвета, че "има достатъчно програми в Агенцията по заетостта, но истината е – че няма желаещи", Той даде пример от практиката си, за населено място с 1000 жители, в което 700 от тях са с решения на ТЕЛК т.е – очевидно здрави хора, получават пенсия по болест.
Съгласно промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приети от Министерския съвет на 25 март 2010 г, срокът в който безработни лица в трудоспособна възраст трябва да полагат общественополезен труд, се увеличи от 5 на 14 дни месечно, припомни директорът на РСЗ. Драгомир Николов не скри, че се забелязва брожение сред безработните, но бе категоричен че мярката е полезна.
Директорът на РЦЗ д-р Сашко Симеонов – изрази категоричната си позиция, че хората, към които са насочени усилията по т.нар. интегриране в обществото, трябва да желаят да бъдат интегрирани. Трябва да се говори не за правата на етносите, а за правата на индивида, е становището на д-р Симеонов.
Като своя политика на работа, Областният съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси прие - с действията си и с програмите които ще разработва, да не допуска привилегии на етнически принцип. Проектите за етносите в България трябва да разширят обхвата си и да се излезе от разбирането, че интеграцията възпитава усещането за привилегированост, както се случи с ромската общност.

Facebook коментари