Четвъртък, 29 Февруари 2024 г.

Елена Стоянова: По програма "Иновации и конкурентно способност" са сключени най-голям на брой договори и това е свързано с пандемията

Днес в Силистра се проведе заключителна пресконференция по проект "Функциониране на Областен информационен център – Силистра" 2019-2021 г.
ОИЦ-Силистра работи от 2011 г. в рамките на три последователни проекта, финансирани с европейски средства.

През последните три години на територията на област Силистра са проведени 56 информационни събития с различен характер и с над 1 200 участници. Консултациите намясто в офиса са 1 080, публикациите в медиите – над 260, а фейсбук профилът на Центъра наброява 4 800 приятели, до които достига актуална информация относно европейското финансиране.

"Поредица от информационни събития, свързани с проектни дейности предвиждаме да проведем в рамките на новия програмен период, които ще бъдат в различни формати и различни целеви групи за да представим валидните идеи. Това ще стане през следващата календарна година", каза ръководителят на центъра Анна Караджова. Така на практика досегашната проектна дейност на центъра приключва, като Караджова разкри че вчера вече е подаден нов проект за следващия двугодишен период в рамките на националната мрежа от областни информационни центрове в страната.

Своеобразно обобщение на инвестиционния план, средставата, които са постъпили в последния програмен период в областта направи експертът на центъра Елена Стоянова.

"До 2023 година продължава финансовия ангажимент по старите оперативни програми, а новите след като тази година не успяха да ги задействат се надяваме от следващата след като бъде подписано споразумението за партньорство, тогава ще бъдат одобрявани и новите програми. За разлика от предходния програмен период, като по програма "Иновации и конкурентно способност" са сключени най-голям на брой договори и това е свързано с мерките за предотвратяване последствията от пандемията", сподели Стоянова.

Тя допълни, че нашият североцентрален няма амбициите да е един от първите в страната по проектни идеи и инвестиции и че в района на столицата се съсредоточават най големите инвестиции.

"През новия програмен период обаче идеята е свързана с подкрепа на развитието на регионите, като средствата за регионите около София, на база безвъзмездна помощ е намелен. За да може да се даде възможност повече бенефициенти от останалите райони за планиране на страната да се възползват от средствата.

"В нашия Северен централен район Силистра в сравнение с Габрово , Велико Търново и Русе, които естествено са по развити икономически области, можем да кажем, че ние сме само пред Разград. Но средствата, които са договорени на ниво област са в сравнение с предходния период са по добри", сподели Стоянова. Тя сподели че средствата от проектите са били инвестирани от общините за административен капацитет, програмите за осигуряване на топъл обяд, социална инфраструктура енергийна ефективност в административни и жилищни сгради образователна инфраструктура, благоустрояване на публични пространства. Най големите са проектите по линия на ВиК в Силистра и Тутракан за пречиствателната станция . Част от проектите са на национално ниво и свързаните с националната пътна мрежа и инфраструктура са насочени в тази посока.

"В последните две години обстановката с вируса затрудни работата и дейностите по проектите , но все пак през тези две години над 220 договора вече са сключени по тези ковид мерки. Над 200 фирми на територията на областта са се възползвали по различните мерки, превозвачи, туристически бизнес, малки и средни предприятия. Макар да нямахме възможността през последните години да провеждаме срещи и разяснителни кампании, нещата в крайна сметка се получиха, каза в заключение Елена Стоянова.

Facebook коментари