Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Коледарчета навестиха сесията на Общински съвет-Силистра с наричания за здраве и берекет

Коледарчета навестиха тази сутрин сесията на Общински съвет-Силистра с наричания за здраве и берекет. Те бяха посрещнати от председателя на съвета д-р Мария Димитрова, която от името на съветниците благодари на децата и техните ръководители.

Последната за годината сесия на местния парламент премина спокойно, като основните докладни бяха десетина.

По време на сесията беше приета план-сметка на приходите и разходите за такса битова отпадъци за 2022 г., чрез изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра. Бяха промени ставките на таксата за физическите лица от 3 промила до 5 промила за гражданите на Силистра и до 7 промила за жителите на селата в общината.

Съветниците дадоха съгласие на Община Силистра да подаде проектно предложение по Процедура BG05SFOP001-4.007 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", с наименование на процедурата "Осигуряване на функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове /2022-2023/".

Две допълнителни докладни внесе Денка Михайлова, касаещи освобождаване от такси за ползване на покрития плувен басейн на плувците ветерани, като и отпускане на средства за волейболен клуб "Елит" за дейността му през следващата година.

Областният управител Ели Тодорова присъства на сесията и говори за контрола на институцията, която ръководи върху представителите на местната и държавна власти. Тя пожела на общинските съветници здраве и ползотворна работа през следващата година.

В края на последната за календарната година сесия, Мирослав Тодоров поднесе от името на ръководството на общината, пожелания по повод предстоящите коледно-новогодишни празници за здраве, благоденствие и благополучие.

"Дано 2022г. да бъде една по-добра и здрава година!, каза от своя страна д-р Мария Димитрова, председател на Общински съвет-Силистра.

Facebook коментари