Събота, 02 Март 2024 г.

Инж.Тихомир Борачев: Изпращаме годината с ремонти на В и К мрежата, рехабилитация на пътищата и изграждане велоалеи, и велостоянки

"Бенефициент по този проект и силистренското дружество "ВиК- ООД, където общината е собственик на имотите върху които се извършва интервенцията в рамките на дейностите по проекта, като е важно да се отбележи, че този проект обхваща освен Силистра и община Тутракан в рамките на ОП "Околна среда- 2014-2020 година". Финансовата стойност е 79 милиона лева, от които 50 милиона са от ЕС, а националното финансиране е в рамките на близо 9 милиона и собствения принос е 6 700 000 лева, като срока за изпълнение е 54 месеца, считано от 21 август 2019 година", това сподели за Общинско кабелно радио-Силистра зам. кметът "Устройство на територията" в общината инж. Тихомир Борачев по повод дейностите в рамките на проекта "Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия за водоснабдяване и канализация". Борачев допълни че проектът включва реконструкция на вънщни довеждащи водопроводи към ъгломерация Силистра , както и реконструкция и изграждане на ВиК мрежа в Айдемир, реконструкция и изграждане на мрежа в Силистра.

"На практика проектът вече стартира започнаха строително монтажните дейности. Има издадено разрешение за изграждане и реконструкция на външно довеждащи водопроводи към ъгломерация Силистра, с обща дължина осем километра има и издадено разрешение за реконструкция и изграждане на ВиК мрежа в Калипетрово като като новата водопроводна мрежа , която се предвижда да се изгради е 16 224 метра, а на канализационната мрежа е близо 20 километра 19 200 метра като ще бъдат обхванати 67 улици в Калипетрово. Има и разрешение за реконструкция на обект "Изграждане на ВиК мрежа" в Айдемир, която включва изграждане на нова канална помпена станция и реконструкция на съществуващата канална помпена станция в кв. "Деленки, сподели инж. Борачев. Общата канализационна мрежа, която ще се изгради в Айдемир е 10500 метра и общата канална мрежа е с дължина 23 300 метра.

"Интересното е че при изкопните работи има намерени археологически находки, които могат да забавят дейностите по проекта, но за сега всичко е под контрол и нещата вървят добре", сподели инж. Борачев. Според него този проект е много необходим за града защото ще доведе до намаляване на загубите освен това ще бъдат спазени изискванията за разделяне на дъждоприемната от канализационната мрежа. Борачев сподели, че основните питания на гражданите по отношение на проекта са били относно начина на включването им с т.нар. сградни отклонения. Основният въпрос в Силистра пък е кога ще приключат процедурите по затваряне на движението в отделните участъци на града.

По отношение проекта за саниране инж. Борачев сподели , че все още не са известни критериите по които ще става избора бенефициентите защото това е свързано с приемането на плана за развитие и устойчивост.

"Първото условие обаче за кооперациите, които искат да се включат в проекта по саниране е тяхното жилищно сдружение е да бъде регистрирано в общината. Щож се отнася за това каква година изпращаме мога да кажа че по отношение на дейността ми в посока устройство на територията мога да кажа, че беше една добра, успешна година. Стремим се доколкото ни позволяват силите да поддържаме инфраструктурата в добро състояние Изпълнихме няколко кампании по рехабилитация на улици, продължава и изграждането на велоалеи и велостоянки с което разширяваме веломрежата с още седем километра и се надяваме и в следващите години да продължи тази тенденция за да влезем в тон с мамаляване на емисиите и насърчаване на нашите съграждани да слязат от автомобилите и да ползват велосипедите", каза в заключение инж. Тихомир Борачев.

Facebook коментари