Понеделник, 27 Май 2024 г.

За 20 години една прослойка от обществото се научи да ползва без да дава нещо насреща, и това трябва да се промени

Информация областна управа-Силистра

За по-добра координация и конкретни резултати от съвместната си работа, се обяви Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси. На 28.05.2010 г., в заседателната зала на Областна администрация-Силистра, Съветът проведе своето първо заседание в обновен състав, регламентиран със заповед на областния управител д-р Владимир Янков.
Областният съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси включва зам. кметовете на седемте общини на област Силистра, ръководителите на РЦЗ, РИОКОЗ, Регионалния инспекторат по образование, регионалната служба по заетостта в Русе и Силистра, експерти, неправителствени организации и др.
Към дискусия призова председателстващият заседанието – зам. областният управител Тодора Цонева. Тя изрази намерението си, "Областният съвет за сътрудничество... да се превърне в действително работеща структура, в която да се решават проблеми".
Участниците в заседанието очертаха новата принципна рамка за работа на Съвета. Те се обединиха около необходимостта от подкрепа на държавната политика при промяна на философията на Процеса на интерграция. Заявена бе необходимостта от нов подход в разбирането за интеграция на ромите, който да е различен от безконтролното "наливане" на средства в проекти, каквато бе досегашната практика, без да е налице насрещен резултат. За 20 години преход и демокрация, една прослойка от обществото се научи да ползва без да дава нещо насреща, и това трябва да се промени, бе изразената категорична позиция на Съвета

Facebook коментари