Четвъртък, 07 Декември 2023 г.

Георги Георгиев: Студентската скамейка не дава умения на качествен правист

"Целта на инициативата на деня на отворените врати е да се популяризират дейностите , които извършва съдебната система и в частност местните съдилища, а освен това да се предприеме широко мащабна кампания, която да даде по някакъв начин поглед от вътре на системата , с какво всъщност се занимават магистратите и служителите на съда", споделя пред общинското радио Георги Георгиев, председател на Районен съд Тутракан, в рамките на инициативата бе проведена и лекция с ученици от местно училище, по отношение на разделението на властите, в това отношение и беседа върху функциите на съда.

"Тази 2021 година беше доста динамична свързани със събития около преструктурирането на съдебната система През тази година беше направен опит за реформиране на съдебната система и преструктуриране на районните съдилища. Като смея да кажа , че към настоящия момент нещата се развиват благоприятно по отношение на районните съдилища", споделя Георгиев.

Според него , колкото и да е привлекателна специалността "право" грешно е да с е смята , че непосредствено след студентската скамейка могат да се придобият уменията на качествения правист.
"Според мен това не е проблем на самото обучение , колкото на цялостната държавна образователна политика , кото в последните годи и продължава да бълва кадри от учебните заведения без да се държи на качеството", споделя Георгиев

Facebook коментари