Неделя, 03 Юли 2022 г.

Бившият председател на окръжния съд в Силистра и кандидат за ВСС предлага намаляване на парламентарната квота за сметка на професионалната

Намаляване на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет (ВСС), запазване на районните съдилища, отпадане на кариерните бонуси за председатели на съдилища, спиране на решенията по целесъобразност и пълноценно въвеждане на електронно правосъдие. Това са част от акцентите в концепциите на двамата кандидати за членове на Висшия съдебен съвет – съдиите Деян Денев и Марина Михайлова, публикувани на сайта на ВСС (виж повече тук).

На 9 и 16 октомври 2021 г. съдиите ще трябва да изберат нови двама членове на ВСС на мястото на подалите оставка Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова. Кандидатите са само двама – бившият председател на окръжния съд в Силистра, а сега магистрат в ОС-Варна Деян Денев и Марина Михайлова от Върховния административен съд (ВАС).

И двамата посочват гарантирането и отстояването на независимостта на съдебната система като свой основен приоритет и казват, че тя е конституционно скрепена със заложения функционален имунитет и придобиване на несменяемост след определен юридически стаж, но се гарантира и чрез бюджета, дисциплинарната дейност на ВСС, кариерното израстване на магистратите и обучението.

Деян Денев обаче коментира и обсъжданата от години идея да се намали парламентарната квота във ВСС за сметка на професионалната, която да се запълва на квотен принцип. Според него членовете на съвета, избрани от Народното събрание, трябва да участват само в заседанията на Пленума, а изборът за членове на съвета от магистратската общност трябва да е на териториален принцип – по един представител от всеки апелативен съд и по двама от САС и върховните съдилища.

"Увеличеният брой на членовете от професионалната квота и изборът и на териториален принцип, според личната ми преценка, би минимализирало възможностите за "канализирано единомислие" и лобиране. За това би допринесло и съкращаване мандата на членовете на ВСС, тъй като пет годишен период е време, през което не само могат да се създадат нерегламентирани контакти и зависимости, а се губи професионалната квалификация и членуването във ВСС се превръща в непривлекателна кариерна перспектива", казва Денев.

Facebook коментари