Неделя, 05 Декември 2021 г.

Започнаха стажовете на ученици от Икономиката в силистренски заведения

ПГСУАУ "Атанас Буров" е първата гимназия в Силистренска област въвела обучението чрез работа – дуална система на обучение през учебната 2018-2019г. по специалността "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", професия "Ресторантьор".

Първото си пробно стажуване преминаха ученици от 9в и 10в класове, специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", професия "Ресторантьор" с ръководител инж. Р. Раданова – учител по професионална подготовка. Практиката се проведе в рамките на проекта на МОН "Подкрепа за дуалната система на обучение" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. При спазване на противоепидемичните мерки, запознаването с условията в реална работна среда се осъществи в рест. "Истър", рест. "Сладост", бар-ресторант "The Red One", кафе - аперитив "Златна раковина".

Собствениците на фирмите са отворени да въвеждат учениците в спецификата на работата. Изпълнението на проектните дейности спомага за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с трудовия пазар. Генерират се възможности за повишаване квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Стратегията на Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров" – гр. Силистра за прилагане на дуалното обучение е добър пример за нуждата от тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на бизнеса.

Facebook коментари