Вторник, 01 Декември 2020 г.

Само 5-ма ученика посещават редовно паралелка от 9-ти клас в СОУ "Юрий Гагарин"

Предложенията за държавния план – прием за учебната 2011-2012 година обсъди днес (вторник, 18.01.2011 г.) Областната комисия по заетост, информираха от областта.
В заседанието на Комисията, председателствано от областния управител д-р Владимир Янков, взеха участие зам. областният управител Денка Михайлова, началникът на Регионалния инспекторат по образование в Силистра Габриела Миткова, експерти от инспектората, представители на общините, на Стопанската камара и на Търговско-промишлената палата.
Държавният план-прием обхваща всички видове училища - профилираните и професионалните гимназии, професионални училища, профилирани паралелки в средните общообразователни училища (СОУ) и в гимназии, паралелките за придобиване на професионална квалификация в СОУ и в спортни училища, спортни училища (след ІV и V клас).
За професионалните гимназии, професионалните училища и за паралелките за придобиване на професионална квалификация в СОУ и в спортни училища се изисква съгласуване от Комисията по заетост. След това предложенията се внасят в Министерството на образованието, където се утвърждават от Министъра на образованието.
Според предложения план прием, професионално образование през учебната 2011-2012 г. ще се осъществява в 8 професионални гимназии (в гр. Силистра, гр. Дулово и кайнарджанското село Средище), в 1-о професионално училище (в с. Ситово), и паралелки за придобиване на професионална квалификация (в 2 СОУ – с. Окорш, гр.Тутракан и в общинското спортно училище в Силистра).
Профилираното образование през учебната 2011-2012 година ще се осъществява в 2 гимназии и 2 СОУ-та (ЕГ "Пейо Яворов" – Силистра – 3 паралелки (2 английски и 1-немски език) и ПМГ "Св. Кл. Охридски"-Силистра - 3 паралелки (информационни технологии, математика, биология), СОУ "Й. Йовков"- Тутракан - 1 паралелка и СОУ "Н. Й. Вапцаров" – Туракан -1 паралелка. Приемът в профилираните паралелки след VІІ клас се утвърждава от началника на РИО на МОМН, който до 1 април трябва да го внесе в Министерството на образованието.

План-приемът след VІІ клас за учебната 2011-2012 година включва общо 14 предложения за паралелки (6 професионални и 8 профилирани). За тях са необходими 364 ученика (при пълняемост в паралелка от 26 ученика).
Сред новите предложения е това на Професионалната гимназия по производствени технологии ПГПТ, която открива 1 паралелка "Контрол на качеството и безопасността на храни и напитки"
За да се компенсира малкия брой ученици, в предложенията за учебната 2011-2012 година не е заложен неосъществения прием от миналата година (по 1 паралелка в ПГЛП "П. Славейков", ЕГ и ПМГ), намален е приема в ПГ по СУАУ "Ат. Буров" -Силистра (от 4 на 3 паралелки) и е постигнато съгласие от всички училища - за базовата пълняемост за всички паралелки да се считат 26 ученика, обясни Габриела Миткова.

План приемът след VIII клас за учебната 2011-2012 година включва общо 27 предложени паралелки (12 в професионални гимназии, 3 професионални в СОУ-та, 8 профилирани, 2 непрофилирани, 1 професионална в спортното училище (ОСУ) и 1 за ученици със специални образователни потребности. От тях – 17 са професионални. За пълно осъществяване на приема на максимума в тях са необходими 694 ученика.
По общини – Силистра - 10 паралелки ( за да се изпълнят са необходими 249 ученика); Дулово - 8 паралелки (нужни 208 ученика); Тутракан - 4 паралелки (нужни са 104 ученика); Ситово – 1 (нужни са 26 ученика); Кайнарджа -2; Главиница – 2 (52 ученика). Според Габриела Миткова най-проблемно е СОУ "Юрий Гагарин". Тази година прием след VІІ и VIII клас няма да има. Паралелката 9-ти клас в същото училище се посещава редовно от 5-ма ученика, при списъчен брой от 12 деца.

"Има паритет между професионално и общо образование на областно ниво – около 50 % на 50 %. Поддържаме тази пропорция, тъй като смятаме, че тя е нормална и справедлива и осигурява образователни възможности на учениците от Областта във всички видове паралелки и училища", аргументира предложения план за прием началникът на РИО на МОМН Габриела Миткова.
Областният управител д-р Владимир Янков окачестви предложеният план-прием за учебната 2011-2012 г. като "реалистичен и балансиран".
Областната комисия по заетост единодушно подкрепи всички предложения на Регионалния инспекторат по образование. До 1 февруари 2011 година началникът на РИО на МОМН-Силистра трябва да го внесе за утвърждаване в Министерството на образованието, младежта и науката.

Facebook коментари