Сряда, 03 Юни 2020 г.

Свободата на словото и коронаровирусът сред темите на студентската научна сесия в Силистра

На 15 май предстои "Студентска научна сесия Силистра 2020" на Филиал Силистра на РУ "А. Кънчев".

В 4 секции ще участват представители на няколко висши учебни заведения общо с около 25 доклада. Подобно и на други форуми, и този е посветен на две годишнини: 130 г. педагогическо образование в Силистра и 75 г. на Русенския университет, част от който от 22 години насам е домакинът на форума (филиалът в Силистра е един от 4-те в рамките на университета – най-голям ВУЗ в Северна България).

Секция "Антична и западноевропейска литература" с председател доц. д-р Галина Лечева: "Калокагатията - минало и настояще" от Зехра Салим; "Чосър и неговите разкази от Кентърбъри" от Живко Чобанов; "Трите "Електри" на античната трагедия" от Йоана Маркова; "Омировата "Илиада" от нестандартна гледна точка" от Красимира и Росен Недкови (всички те са от спец. "Педагогика на обучението по български език и английски език", Филиал Силистра).

Секция "Информатика" с председател гл. ас. д-р Евгения Горанова: "Езикът VBA за обработка на масив" от Александър Колев; "Създаване на сайт с Google Sites от Николета Радева; "Създаване на електронен тест във VBA" от Стела Ценкова; "Единна виртуална реклама на туристически маршрут в Гърция с програмата Powtoon" от Мариета Цветанова (спец. "Педагогика на обучението по български език и английски език", Филиал Силистра).

Секция "Съвременно чуждоезиково обучение" с председател доц. д-р Диана Железова: "Дистанционното обучение по чужд език по време на пандемията с COVID-19" от Мервин Мурад; "Съзнателно и подсъзнателно изучаване на чужд език чрез метода Сугестопедия" от Мелвин Мурад; "Някои аспекти на развитието на умението за слушане при изучаването на чужд език" от Демет Бехчет; "Насърчаване на умението за говорене в чуждоезиковата класна стая" от Невин Нида (спец. "Педагогика на обучението по български език и английски език", Филиал Силистра).

Секция "Литературознание и история" с председател доц. д-р Румяна Лебедова: "Свободата на словото – същност и история" от Иван Савов (Право, СУ "Св. Климент Охридски"; следват представители на специалност "Педагогика на обучението по български език и английски език" от Филиал Силистра – "Религиозни мотиви в творчеството на Стоян Михайловски" от Вяра Жекова; "Езикът като социален феномен" от Тодор Тодоров; "Символика на теменугите в поезията на Пейо Яворов и Дора Габе" от Айсун Бахадинова; "Бърз поглед към научните представи за национализма" от Иво Димов (Културология, СУ"Св. Климент Охридски"); "Значението на съня в "Рапорт пред Ел Греко" от Никое Казандзакис" от Елина Алипиева (Българска филология, СУ "Св. Климент Охридски"); "Литература и цензура – свободата на словото в социалистическа България" от Иван Савов (Право, СУ "Св. Климент Охридски"); представители на специалност "Педагогика на обучението по български език и английски език" при Филиал Силистра – Иван Вазов и българският език" от Тодор Тодоров, "Виталността като духовен заряд в поетическия свят на Петя Дубарова" от Христина Шегева и "Фрагментът като нов литературен жанр в българската литература през XX век" от Мелвин Мурад "Фолклорни образи и мотиви в сборника "Ръж" от Ангел Каралийчев" от Мервин Мурад.

Facebook коментари