Събота, 15 Юни 2024 г.

Силистра е изправена пред демографска катастрофа и без пандемия и войни

Към 31 декември 2019 г. населението на област Силистра е 108 018 души, което представлява 1.6% от населението на страната и нарежда областта на 25-то място по брой на населението непосредствено след област Разград (110 789) и преди областите Габрово (106 598 души) и Смолян (103 532 души), информират от местното бюро на НСИ.

В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 1 253 души, или с 1.1%.

Мъжете са 52 738 (48.8%), а жените - 55 280 (51.2%), или на 1 000 мъже се падат 1 048 жени.

Както в страната, така и в област Силистра, продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години. В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 26 403, или 24.4% от населението на областта. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта.

В област Силистра процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 28.1%, а на мъжете - 20.6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Алфатар (31.6%), Ситово (27.8%) и Тутракан (27.7%). В общините Главиница и Силистра този дял също е над 20.0% (съответно 24.4 и 26.7%).

Най-нисък е делът на възрастното население в община Кайнарджа - 13.3% и община Дулово - 19.9%.

Какво показват прогнозите на държавната институция?

След 30 години, през 2050 години, най-черната прогноза предвижда жителите на област Силистра над 65 години да достигнат 65,79 % от цялото й население, като съответно дял на жените на възраст над 65 години ще е 72,01 %, а на мъжете – 59,65 1%.

Ако тези цифри се сбъднат, това ще донесе наистина катастрофални последици за всички жители на областта, сравними само може би с резултатите на една война или много смъртоносна пандемия, със всички произтичащи негативни последици за тези, които останат да живеят по тези земи.

Facebook коментари