Събота, 25 Юни 2022 г.

Еко партньорство между четири институции в Силистра за разделно събиране на отпадъци

Споразумение за партньорство сключиха днес, Община Силистра с представител д-р Юлиян Найденов, кмет на общината и страните ЦДГ "Мир", ПЗГ "Добруджа" и Дом за стари хора с физически увреждания с. Айдемир.

Всички партньори се ангажират да събират разделно и да предават събраните хартия и пластмаса. Страните се договориха да обединят своите усилия за осъществяването на съвместна дейност за създаване на полезни навици за разделно събиране на отпадъци и рециклиране на хартия, сред членовете на своите Общности.

Според текста на документа всяка от страните участва в дейността по това споразумение, като: Община Силистра се ангажира да предостави за безвъзмездно ползване съдове /15 бр./ за разделно събиране на хартия, пластмаса и стъкло на ЕкоПак. ЦДГ "Мир", ПЗГ "Добруджа" и Дом за стари хора с физически увреждания с. Айдемир се ангажират да събират разделно и да предават хартията и пластмасата на ПЗГ "Добруджа" .

Гимназията се ангажира да рециклира хартията и да предоставя листи за писане/рисуване на детската градина.

Facebook коментари