Петък, 30 Октомври 2020 г.

Пеликаните в "Сребърна" са в началото на гнездовия период

Къдроглавите пеликани в резерват "Сребърна" дават признаци за началото на нов гнездови период, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе.

На територията на резервата са наблюдавани около 80 птици със силно зачервени торби под клюна. Тази година защитените птици са избрали закътана част от резервата и непосредственото им наблюдение е почти невъзможно. Предпазливостта на птиците вероятно се дължи на инцидента от миналата година, когато екземпляри от вида енотовидно куче подплашиха гнездящите на земята пеликани, принудиха ги да се се преместят и да изградят нови гнезда в източните части на езерото, обясняват специалистите.

Експертите наблюдават защитените видове с помощта на зрителни тръби, когато извършват ежедневните си облитанията и съвместен риболов с малките корморани.

Обстановката в резервата е спокойна. При ежедневните обходи на територията на резервата през изтеклата седмица не са установени нарушения на режимите в защитената територия, се казва в съобщението.

Facebook коментари