Понеделник, 15 Юли 2024 г.

Статистиката: в Силистренско работят все по-малко хора, а средната заплата расте ... до 21-място в страната

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на септември 2019 г. намаляват с 2.9% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 20.5 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. в обществения сектор има намаление на наетите лица с 1.4%, а в частния сектор - с 3.6%.
В края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 2.7%, или с 0.6 хил. по-малко в сравнение с края на септември 2018 г., като в обществения сектор има увеличение с 2.3%, а в частния сектор има намаление с 5.2%.
Средната брутна месечна работна заплата за юли 2019 г. в област Силистра е 905 лв., за август - 908 лв. и за септември - 954 лева.
През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в област Силистра се увеличава спрямо второто тримесечие на 2019 г. с 0.9% и достига 922 лева.
През третото тримесечие на 2019 г. средната работна заплата в област Силистра нараства спрямо същия период на предходната година с 18.0%, като в обществения сектор средната работна заплата нараства с 13.2%, а в частния - с 20.4%.
В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2019 г. област Силистра си дели 21-то място по показателя средна работна заплата с област Кърджали. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 704 лв., Стара Загора – 1 165 лв. и Варна – 1 162 лева.

Facebook коментари