Неделя, 12 Юли 2020 г.

По-добра година за ечемика, в сравнение с миналата

С по-висок от миналогодишния среден добив е завършила жътвата на ечемик в област Силистра. От реколтираните 39 400 дка са получени средно 572 кг/дка. Добитата продукция е 22 458.5 тона. Със среден добив от 650 кг/дка е завършила жътвата на ечемика в общините Ситово и Главиница, в община Силистра и Алфатар са получени по 500 кг/дка, в община Тутракан - 600 кг/дка, в общинна Дулово - 530 кг/дка, в община Кайнарджа - 515 кг/дка. Миналата година средният добив от ечемик в областта е бил 549 кг/дка. Реколтирани са 60% от площите с пшеница в областта. От засетите 489 100 дка са ожънати 294 365 дка, средният добив е 603 кг/дка, продукцията е 177 507 тона. Прибрани са 63% от посевите със зимна маслодайна рапица. От засети 76 997 дка, има пропаднали 4 259.9 дка. Реколтирани до момента са 46 365,1 дка. Средният добив засега е 275 кг/дка.

Facebook коментари