Петък, 12 Август 2022 г.

7-те общини на областта ще приемат от 10 ноември документите за наемане на преброители и контрольори

Областната комисия па преброяването на населението и жилищния фонд в област Силистра през 2011 г. проведе първото си заседание днес (петък, 05.11.2010 г.), съобщиха от областната управа.
Заседанието бе ръководено от заместник областният управител Денка Михайлова, определена за председател на преброителната комисия. Секретар на комисията е Стефка Малчева-директор на Териториалното статистическо бюро (ТСБ) в Силистра, с членове: Алдимира Тодорова – ст. юрисконсулт в областната администрация, Кирил Янков - полицейски инспектор при ПУ на МВР-Силистра, Мария Георгиева – нач. отдел ТЗ ГРАО-Силистра, Людмил Стоянов – секретар на община Силистра, Румяна Капинчева – зам. кмет община Тутракан, Цветана Василева – гл. специалист "Организационно-технически дейности в архив" в община Дулово.
На заседанието бе приет организационния план за дейностите по подготовката и провеждане на преброяването до края на 2010 г.
Две са основните дейности, които трябва да бъдат осъществени до края на годината: - райониране на населените места и съставяне на списъци на сградите и жилищата,;
- подбор на преброители и контрольори.
Директорът на ТСБ-Силистра Стефка Малчева подчерта, че от тези две дейности зависи качеството както на събираните данни, така и на целия процес на преброяване. Тя съобщи, че са проведени заседания на всички общински преброителни комисии, които имат пряк ангажимент към процеса на преброяването.
От 10 ноември до 10 декември 2010 г. във всички общини на област Силистра ще се приемат документите за наемане на преброители и контрольори. Кандидатите ще попълват заявление и автобиография - европейски формат по образец, утвърдени от Националния статистически институт, уточни Директорът на Териториалното статистическо бюро.
Кандидатите могат да подават документи, както следва:
- община Алфатар – сграда на общината, Деловодство, ет. 1, стая 3
- община Главиница – сграда на общината - Център за информация и услуги на граждани;
- община Дулово – сграда на общината - Център за информация и услуги на граждани;
- община Кайнарджа – сграда на общината, деловодство, ет. 2, стая 201;
- община Силистра – сграда на общината – Център за информация и услуги на граждани;
- община Ситово – сграда на общината, Деловодство, ет. 3, стая 37;
- община Тутракан – сграда на общината – Център за информация и услуги на гражданите.
Преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 година ще започне от 10 март и ще продължи до 24 март 2011 година.

Facebook коментари