Четвъртък, 26 Ноември 2020 г.

Бракониерите в Дуловско редовно заплашват горските с брадви и работещи моторни триони

Днес в областна управа се проведе заседание на Областният консултативен съвет по охрана на горите, рибата и дивеча. Основна тема на заседанието бе опазване на горският фонд и неговото био-разнообразие. Заседанието бе открито от областния управител д-р Владимир Янков, който със своя заповед актуализира състава на Съвета. В работата му участие взеха зам. областният управител Тодора Цонева, зам.директорът на Регионалната дирекция по горите (РУГ) – Русе инж. Драган Драганов, гл.специалист от охраната на горите в РУГ-Русе – инж. Инж. Розали Коев, директорът на Държавно горско стопанство (ДГС) в Силистра инж. Димитър Димитров и на Държавно ловно стопанство (ДЛС) "Каракуз" инж. Иван Гройчев, представители на полицията, строителния контрол, силистренския офис на Агенцията по приходите, ОД "Земеделие" и др.
Бяха предоставени докладите на директорите на двете горски стопанства – в Силистра и Тутракан и на Държавно ловно стопанство "Каракуз". По съставените актове в стопанствата в Силистра и Дулово са издадени общо 371 бр. Наказателни постановления за 49 065 лв.
Инж. Иван Гройчев и инж. Димитър Димитров докладваха за конфискувани, заради незаконни действия, общо 14 автомобила, 27 каруци, 14 моторни триона, 2 брадви, 6 конски амуниции и 1 ловна пушка. Иззети са 4,06 куб.м. незаконно добита строителна дървесина и 46, 02 куб. м. дърва за огрев.
Подчертан бе фактът, че както за 2009, така и за 2010 г., преобладават нарушенията в райони с концентрация на население от ромски произход.Двамата директори очертаха т.нар. "горещи точки" в рамките на държавните стопанства - за държавно горско стопанство-Силистра това са районите в селата Голеш, Искра, Средище, Давидово и Зарник. Незаконната сеч там варира между 30 и 63% от общия брой за цялото стопанство.
За Държавно ловно стопанство "Каракуз" населените места, в които е концентрирана системна незаконна сеч, са Правда, Златоклас и особено – Чернолик, Черник и Черковна. Директорът на ДЛС "Каракуз" инж. Иван Гройчев информира, че в тези райони нарушителите "заплашват служителите на стопанството с брадви и работещи моторни триони". Зам. директорът на Регионалната дирекция по горите (РУГ) в Русе инж. Драган Драганов успокои, че към настоящия момент не се наблюдават заболявания по дървесните видове. Той увери и че няма да има недостиг на дърва за огрев и нуждите на населението за отоплителния сезон, поради големите количества останалата дървесина от миналата година.

Facebook коментари