Четвъртък, 02 Декември 2021 г.

През 2018 година 575 души са се върнали да живеят в Силистренско от чужбина, основно от Турция и Англия

От Националния статистически институт информират, че лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната. През 2018 г. 575 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в област Силистра. Относителният дял на мъжете е 44.3%, а на жените - 55.7%.
Сред дошлите да живеят в област Силистра 31.7% са във възрастовата група над 60 години, а 25.0% са на възраст 40 - 59 години. Най-младите имигранти (под 20 години) са 19.3%, а на възраст 20 - 39 години са 24.0%.
Най-висок е делът на имигрантите от Турция (58.1%) и Великобритания (10.3%).

Facebook коментари