Петък, 01 Март 2024 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 15 април 2019 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

2 перачи ( ръчно пране) – средно образование
2 администратори в хотел – висше/ средно обр., английски език
4 камериери/ камериерки в хотел - средно образование
4 сервитьори – средно образование
1 спасител в басейн - средно образование, завършен курс на БЧК за спасители
1 готвач – средно образование
2 администратори в хотел – средно обр., английски и немски език
2 работници в кухня – средно обр.
1 помощник – готвач – средно образование
9 сервитьори – средно образование
2 обслужващи, бюфет/ лавка – основно образование
5 работници кухня – основно образование
7 камериери/ камериерки, хотел – основно образование
2 общи работници – основно образовние
4 готвачи – средно образование
2 сладкари – средно образование
4 помощник – готвачи – средно образование
4 бармани – средно образование
*Работните места са за к.к. по Черноморието

1 общ работник –основно образование
1 мияч на превозни средства ( ръчно миене) – средно образование
1 складов работник – средно образование
5 електромонтьори – средно образование
1 работник в кухня – средно образование
1 продавач консултант – средно образование
1 заварчик – средно образование
3 монтажници - средно образование
3 шофьори, товарен автомобил ( международни превози ) – средно образование
1 машинен оператор – средно образование
2 бояджии, промишлени изделия – средно образование
3 машинни оператори, металообработващи машини – средно образование
1 водопроводчик ( външно водоснабдяване и канализация ) – средно образование
3 зидаромазачи – средно образование
2 кофражисти – средно образование
2 шивачи – средно образование
1 шофьор, товарен автомобил – средно образование, кат. СЕ
1 деловодител –средно образование
1 продавач консултант – средно образование
1 сервитьор –средно образование
1 готвач – средно образование
1 общ работник в промишлеността – средно образование
2 производители на млечни продукти – средно образование
4 продавачи, павилион – средно образование
1 товарач – средно образование
1 шофьор на автобус – средно образование, кат.DE,CE
1 водач, селскостопански машини – средно образование, кат.В,Ткт, Ттб, Ттм
1 автомонтьор – средно образование
2 сервитьори – средно образование
2 администратори, хотел – средно образование / английски ез. и немски език
1 пиколо – средно образование
2 бармани – средно образование
2 готвачи- средно образование
1 лекар – висше медицинско образование
1 ерготерапевт – висше образование, хуманитарни науки / ерготерапия /

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 продавач консултант - средно икономическо образование, компютърна грамотност

- За обучение по време на работа

1 товарач - без изисквания за заемане
4 продавачи на улична сергия - без изисквания за заемане
2 продавачи консултанти - без изисквания за заемане
1 сервитьор - без изисквания за заемане
3 общи работници, строителство на сгради - с изискване за добра комуникативност
1 готвач - без изисквания за заемане


*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001."Работа" на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 работник в строителството – без изисквания

*Работни места, разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001"Обучения и заетост", Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 оператор въвеждане на данни - средно образование
1 служител информация - средно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

5 шивачи мъжко/ дамско облекло – основно образование, опит
3 гладачи с ютия - основно образование
4 лекари за спешна помощ – висше образование, "Медицина"
1 офис мениджър – средно образование, английски език
13 разфасовачи – основно/ средно образование
15 пакетировачи – основно/ средно образование

*Работни места, разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001"Обучения и заетост", Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 чистач/ хигиенист – без изисквания

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.


Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

2 готвачи – основно образование
7 сервитьори – основно образование
2 монтажници на изделия от пластмаса - средно образование, редовна смяна
1 машинен оператор, дървообработване – основно образование
1 водач ССМ – основно образование, шофьорски умения, кат.Ткт, Ттм
1 тракторист – основно образование, шофьорски умения, кат.Ткт
1 продавач-консултант – средно образование, двусменен режим на работа
1 продавач-консултант – основно образование, двусменен режим на работа
2 общи работници – няма изискване за заемане
3 оператори на производствена линия – средно образование, двусменен режим на работа
1 лекар – висше образование - "Медицина"

Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001"Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП"Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 майстор - производство на хлебни изделия – няма изисквания за заемане на длъжността

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Facebook коментари