Петък, 05 Юни 2020 г.

Водният проект на Тутракан за над 25 млн. лв. предизвика слаб интерес, според общината нито едно сдружение не отговаря на изискванията

През януари община Тутракан събра офертите в поръчката за проектиране и строителство на градска пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) и доизграждане и реконструкция на ВиК мрежа. Въпреки че срокът беше удължен от 4 на 22 януари, а проектът е от по-скъпите водни поръчки по оперативна програма "Околна среда", офертите са подали едва четири обединения. За сравнение - подобна поръчка в Елхово, която беше с 10 млн. лв. по-евтина, привлече 24 участници по двете позиции.

Все пак в настоящия търг са подали оферти големи компании като ГБС, "Райкомерс" и "Кристална вода".

Кой ще работи в Тутракан

От първия публикуван протокол на оценителната комисия става ясно, че нито една подадена оферта не е покривала изискванията отначало. Това е донякъде изненадващо, тъй като някои от участниците са големи компании с опит във ВиК строителството.

Обединение "Торкан" например включва "Райкомерс конструкшън" и "Уотър енвайро проджект". "Райкомерс" е една от специализираните във ВиК строителството фирми у нас. В края на 2018 г. спечели търг за реконструкция и строителство на водопроводи и канализация в Елхово за малко над 4 млн. лв. Техният партньор в обединението беше част от консорциума, който спечели позицията за строителство на пречиствателна станция за отпадни води в същата община за 9.7 млн. лв.

Оценителната комисия не приема, че обединението има опит в сферата на работните проекти и че имат наличен ръководител на проектантския екип.

Вторият кандидат - ДЗЗД "КВ-ЕКО", се състои от фирмите "Кристална вода", "Еко проект 2000", "Акваинс" и "Пътперфект -Т". "Кристална вода" е свързана с Румен Гайтански-Вълка и попада на 25-о място в класацията на "Капитал" К100 сред най-големите строителни компании по приходи за 2017 г.

В този случай например комисията не приема, че обединението е изпълнило изискванията за опит

В ДЗЗД "ГПСОВ Тутракан 2019" са се събрали дружества от групата на ГБС: "Главболгарстрой", "ГБС-Инфраструктурно строителство", "Главболгарстрой интернешънъл" и "ГБС - Варна". Две от дружествата влизат в топ 10 на най-големите строители у нас. Обединението е декларирало подизпълнител - "Би енд Джей груп".
Комисията пак не приема част от офертата - този път, че обединението разполага с технически ръководител на обект ВиК мрежи.

Последното обединение - ДЗЗД "Аква-Тутракан", включва "Интерпром" и "Аква екопроект системс". "Интерпром" също е влязла на предпоследно място в топ 30 на най-големите строителни фирми през 2017 г.

Тук например комисията е счела, че участниците нямат валидна застраховка "Професионална отговорност" или че имат достатъчно опит през последните пет години.

Поръчката е за 25.2 млн. лв. без ДДС и ще трябва да се изпълни за две години и половина. В рамките на търга ще се избере икономически най-изгодната оферта по метода "ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл".

Информация: www.capital.bg

Facebook коментари