Неделя, 03 Юли 2022 г.

Д-р Янков: "Освен най-електронната, областна управа трябва да стане и най-зелената"

Днес в областна управа медиите бяха запознати с изпълнението на първи и втори етап от проекта "Изграждане на електронен портал в рамките на проект "Е-област Силистра - по-добри условия за гражданите и бизнеса". В първия етап бяха осъществени проучвания и анализи на състоянието на административното обслужване в посочените структури на територията на областта, честотата и необходимостта от конкретни административни услуги, които да се предлагат пo електронен път, с "маршрутите" им, както и с необходимостта от унифициране на документите, свързани със заявяване и предоставяне на услугите. Във втория етап (изпълнява се в момента) са дейности, които ще доведат до изграждане на Електронен портал на 11 целеви групи (7-те общини, областна администрация, НАП, РДНСК и РИОКОЗ).
След направените срещи със съответните институции са обособени 20 административни услуги които най-често се ползват от гражданите и ще бъдат извършвани по електронен път. 10 от тях са ангажимент на общинска администрация, 2 на РИОКОЗ, 1 на РДНСК, 1 на НАП и 6 на областна управа. Областния управител д-р Янков подчерта, че стартирането на е-област, ще спести не само време и нерви на гражданите, но и много хартия. Като пример той посочи документооборота в областна управа, който от началото на годината възлиза на 8 000 документа.

Facebook коментари