Вторник, 01 Декември 2020 г.

Семинар с екологична тематика ще се проведе на 29 октомври в Силистра

На 29 октомври 2010 г. (петък), в Силистра ще се проведе еднодневен семинар на тема "Възможности и проблеми при реализиране на общински проекти за околна среда",информираха от областната управа.
Проявата е под патронажа на областния управител Владимир Янков, по инициатива на работна група "Околна среда" към Немско-български форум (НБФ) и на фондация "Фридрих Еберт" България, с активната подкрепа на народния представител Стефан Господинов.
Семинарът ще се проведе от 9:00 до 17:00 часа в Бизнес център Силистра (Хумбата). Участие в него ще вземат кметове на общини (или техни представители), еколози, представители на бизнеса и неправителствени организации.
Темите, планирани да бъдат поставени на вниманието им са в сферите на геотермията (извличане на енергия от земята), вятърната енергия, фотоволтаика, управление на предприятия за обработка на отпадъци, финансиране на проекти за околната среда и др. Сред основните лектори ще бъде д-р Борислав Бояджиев – зам. ръководител на Работна група "Околна среда" към НБФ
Основната цел е да се подпомогнат общините при реализирането на проекти, свързани с опазване на околната среда. т.е местните решения в областта на енергоснабдяването, на отпадъчното стопанство, на водоснабдяването и канализацията, да съществуват в хармония както със задоволяване нуждите на населението, така и с опазването на околната среда.

Немско-българският форум е основан през 1996 г. в Бон, Германия. Изпълнява функцията на обединяващо звено за всички немско-български обединения, работещи в Германия. Във форума са обединени личности от областта на политиката, науката, културата и икономиката, като целта е опознаване на България в Германия и на Германия в България. Членуващите в немско-българския форум организации са над 450.
През м. септември 2003 г. в Берлин към Немско-българския форум е създадена Работна група "Околна среда" (РГОС). Тя има ангажимент да създаде условия, за да се извлекат и анализират всички проблеми в България, които са в директна или косвена връзка с околната среда. Цел на групата е и при възможност, да бъдат намерени решения и направени предложения за проекти. Ползва се опита на немски специалисти в областта на околната среда. РГОС се състои от 26 души, от които 10 са със статут на членове с редовно участие в заседанията. Активните членове на работната група са професионалисти в областта и имат дългогодишен опит при разработване на проекти.
Чрез срещи и семинари в България и Германия се установяват контакти с представители на общини, райони и фирми и се очертават желаните полета за дейност. Това от своя страна дава възможност да се създават успешни международни партньорства при осъществяване на конкретни проекти.
Фондация Фридрих Еберт (ФФЕ) е създадена през 1925 г. като политическо наследство на първия демократично избран германски президент Фридрих Еберт. Въз основа на собствения си опит в политиката, социалдемократът Фридрих Еберт, издигнал се от обикновен занаят чия до най-високата държавна длъжност, предлага създаването на фондация, която да поощрява политическото и обществено образование на хора от всички сфери на живота в духа на демокрацията; да дава възможност на способни млади хора за достъп до висше образование, независимо от материалното състояние на родителите им, да допринася за международното разбирателство и сътрудничество.
Чрез проекти в повече от 100 страни, фондацията способства активно за изграждането и консолидацията на гражданските и държавни структури, за насърчаване на демокрацията и социалната справедливост, за силни и свободни синдикати, както и за защитата на човешките права и равнопоставеността на половете.

Facebook коментари