Сряда, 22 Януари 2020 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 13 август 2018 г.

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

*Работни места за учители, възпитатели и друг училищен персонал

1 старши учител по електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, гимназиален етап
1 старши учител по английски език, гимназиален етап
1 учител по химия и опазване на околната среда, гимназиален етап
1 учител по биология и здравно образование, гимназиален етап
1 учител по философия, гимназиален етап
1 учител по физика и астрономия, гимназиален етап
1 учител по география и икономика, гимназиален етап
1 учител по история и цивилизация, гимназиален етап
1 учител по български език и литература, прогимназиален етап
1 учител, практическо обучение – транспортна техника
1 учител, практическо обучение – механизация на селсткото стопанство, земеделска техника
1 учител в детска градина – предучилищна педагогика
1 учител по информатика и информационни технологии, математика и физика, прогимназиален етап
1 учител по география и икономика, история и цивилизация и философски цикъл, прогимназиален етап
1 учител, теоретично обучение – мебелно производство
2 учители по български език и немски език
2 учители по английски език, гимназиален етап
1 учител по растениевъдство и животновъдство
1 учител по английски език и български език
1 учител теоретично обучение – интериорен дизайн

**За всички учителски места се изисква съответното висше университетско или специално образование (за учителите по практика е необходимо висше/полувисше специално образование).

3 камериери/ки, хотел – средно образование
1 спасител, плаж – средно образование
1 работник, поддръжка – средно професионално образование
3 администратори, хотел - средно образование

*Работните места са за к.к. по Черноморието

1 технически секретар – средно образование
1 младши експерт - средно образование
1 огняр – основно образование, правоспособност
1 мияч на превозни средства - средно образование
2 кофражисти – средно образование
3 работници, строителство – средно образование
2 арматуристи – средно образование
5 общи работници – основно образование
2 чистачи/хигиенисти - средно образование
1 заварчик - средно образование
26 военнослужещи, войник – средно образование
42 военнослужещи, войник – средно образование
2 готвачи – средно образование
5 сервитьори – средно образование
4 готвачи – средно образование
1 счетоводител – висше икономическо образование
2 тенекеджии, довършителни работи в строителството – основно образование
1 рентгенов лаборант – висше образование, медицинска диагностика и лечебни технологии
1 барман – средно образование
6 продавачи консултанти – средно образование
1 заварчик – основно образование
4 работници, обработка на дърво – начално образование
8 общи работници – начално образование
1 склададжия – средно образование
1 майстор, производство на тестени изделия – основно образование
14 шивачи на мъжко/дамско облекло – средно образование
10 лекари – висше медицинско образование
10 машинни оператори, металообработващи машини – средно професионално образование
1 пласьор стоки – средно образование
1 кредитен специалист - висше образование
2 началници на смяна – средно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 продавач консултант - средно икономическо/техническо образование

- За обучение по време на работа

1 работник, зареждане на рафтове - без изисквания за заемане
3 работници, крайно оформление - без изисквания за заемане
1 продавач консулнтант - без изисквания за заемане
1 продавач, закуски и напитки - без изисквания за заемане
1 асистент продавач - без изисквания за заемане
2 общи работници, строителство на сгради – без изисквания за заемане

*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001."Работа" на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 продавач консултант – средно образование
1 пазач портиер – без изисквания за заемане
5 машинни оператори, дърводелство – без изисквания за заемане

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

5 общи работници – без изисквания за заемане
1 продавач консултант – средно образование
10 машинни оператори, шиене – основно образование, опит 2 години
12 машинни оператори, шиене – без изискване за образование
1 лекар, общопрактикуващ – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в едно направление:

- За обучение по време на работа

2 продавачи консултанти – средно образование
6 общи работници, промишленост – основно образование
6 сътрудници социални дейности – основно образование
6 изпълнители – основно образование
6 технически сътрудници – средно образование
6 работници зареждане на рафтове – основно образование
2 работници сглобяване на детайли – основно образование
2 дограмаджии, дърво, пластмаса – основно образование

*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001."Работа" на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 работник поддръжка – основно образование
2 продавачи консултанти – средно образование
1 шофьор на товарен автомобил – средно образование
2 машинни оператори, дърводелство
1 пазач портиер – основно образование

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

1 шивачка – средно образование
1 работник, спомагателни шивашки дейности – основно образование
1 готвач – не се изисква образование, минимален професионален опит 1 година
1 касиер – средно образование
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 компютърен оператор – без изискване за заемане

- За обучение по време на работа

3 продавачи консултанти – без изискване за заемане
2 сервитьори – без изискване за заемане

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Facebook коментари