Неделя, 09 Август 2020 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 2 април 2018 г.

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

8 камериери/ки– средно образование
3 бармани – средно образование, английски език, немски език
10 сервитьори – средно образование, английски език, немски език
4 готвачи – средно образование
4 администратори, хотел – средно образование, английски език, немски език
1 работник, поддръжка – средно образование
2 пикола – средно образование, английски език, немски език
2 отговорници, търговска зала – средно образование, английски език, немски език
3 помощник-готвачи – средно образование
1 калкулант – средно образование
1 ръководител, отдел в хотел – средно образование
6 чистачи/хигиенисти – средно образование
5 хост (хостеси) – средно образование
2 работници в кухня – средно образование
2 сервитьори – средно образование
1 чистач/хигиенист – средно образование
2 камериер/камериерки, хотел – средно образование
2 бармани – средно образование
2 сервитьори – средно образование
1 мияч на съдове, ръчно – основно образование
1 помощник-готвач – средно образование
2 готвачи – средно образование
2 сладкари – средно образование
10 бармани - средно образование, английски език
10 готвачи – средно образование
10 пикола – средно образование, английски/немски език
10 сервитьори – средно образование, английски език
10 администратори в хотел – средно образование
1 барман, отговорник мини бар – средно образование
2 общи работници (вале перално стопанство) – средно образование
5 сервитьори – средно образование
2 сервитьори – средно образование
3 помощник-готвачи - средно образование
5 готвачи - средно образование
4 камериери/ки - средно образование
2 камериери/ки, хотел - средно образование
*Работните места са за к.к. по Черноморието

2 шофьори на товарен автомобил – основно образование, правоспособност
1 стругар – средно професионално образование
10 резачи, горски дървен материал – начално образование
1 заварчик – основно образование
4 работници, обработка на дърво – начално образование
1 чистач/хигиенист – начално образование
8 общи работници – начално образование
1 настройчик, монтажно оборудване и производствени линии - средно професионално образование
1 електромонтьор – средно професионално образование
1 готвач – средно образование
3 електрончици – средно образование, електроника/автоматика/комуникационна и компютърна техника
1 опаковач – средно образование
1 монтажник, изделия от пластмаса – средно образование, производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
2 машинни оператори, производство на пластмасови изделия - средно образование, производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
1 монтьор, микроелектроника - средно образование, електроника/автоматика/комуникационна и компютърна техника
1 чистач/хигиенист – основно образование
1 главен счетоводител, бюджетен – висше образование, икономически науки
3 учители в детска градина – висше образование, подготовка на детски учители
1 сервитьор – средно образование
1 помощник-готвач – средно образование
1 РЗОК контрольор – висше медицинско образование
1 обслужващ магазин – средно образование
1 работник в кухня – средно образование
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – средно образование, правоспособност
1 старши учител, теоретична подготовка – висше образование, МСС, ДВГ, земеделска техника или сходни, за с.Средище
1 кредитен консултант – средно образование
1 контрольор – висше образование, икономически науки
1 водач на мотокар – средно образование, правоспособност
1 склададжия – средно образование
3 работници, ръчно производство на сладкарски изделия – основно образование
2 продавачи, улична сергия – средно образование
1 майстор производство на тестени изделия – основно образование
5 работници, сглобяване на детайли – основно образование
1 работник, товаро-разтоварна дейност – основно образование
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – средно образование
10 лекари – висше медицинско образование
10 шивачи, мъжко/дамско облекло – средно образование
1 пекар – средно образование
1 общ работник - основно образование
1 монтажник – средно образование
1 аниматор – средно образование
3 леяри – основно образование
3 формовчици – основно образование
3 бояджии на промишлени изделия – основно образование
4 шлосери – средно професионално образование
5 заварчици – средно професионално образование
10 настройчици на металообработващи машини – средно професионално образование
9 машинни оператори, металообработващи машини – средно професионално образование
1 автомеханик – средно образование, автотранспортна техника, шофьор кат.В
1 мениджър, производство – висше образование, инженерство – комбинирани програми, английски и румънски език
1 рехабилитатор – висше образование, терапия и рехабилитация
1 медицинска сестра – висше образование, здравни грижи
1 сервитьор – средно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

-За обучение по време на работа

2 продавачи консултанти – средно образование
1 сервитьор – средно образование
1 барман – средно образование
1 продавач консултант – средно образование
10 работници, зареждане на рафтове – основно образование
2 продавачи консултанти – средно образование
1 работник, поддръжка – основно образование
1 барман – основно образование
1 касиер – средно образование
5 общи работници, строителство на сгради – основно образование
1 барман – средно образование
1 отчетник – средно образование

*Работни места разкрити по проект BG05M9OP001-1.010-0001 "Обучения и заетост" на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в едно направление:

- Заетост без обучение:

1 организатор, работа с клиенти

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

1 ръководител отдел в хотел – средно/ висше образование, английски език, руски език, компютърна грамотност, опит 2 г.
4 администратори, рецепция – средно образование, английски език, немски език, компютърна грамотност
2 пикола – средно образование, английски език, немски език
1 работник поддръжка – средно техническо образование
8 камериерки – средно образование
3 бармани - средно образование, английски език, немски език
10 сервитьори – средно образование, английски език, немски език
2 отговорници търговска зала - средно образование, английски език, немски език
4 готвачи – средно образование, опит 1 г.
3 помощник готвачи - средно образование, опит 1 г.
1 калкулант – средно/ висше икономическо образование, компютърна грамотност
*Работните места са за к.к. Свети Влас

4 общи работници – средно образование
10 камериерки в перално стопанство – средно образование
20 сервитьори – средно образование, английски език
15 камериерки – средно образование, английски език
*Работните места са за к.к. Златни пясъци

1 специалист програми и проекти – средно образование, компютърна грамотност
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в едно направление:

-За обучение по време на работа

1 сервитьор – средно образование
1 барман – средно образование
1 продавач консултант – средно образование
10 работници, зареждане на рафтове – основно образование
2 продавачи консултанти – средно образование
1 работник, поддръжка – основно образование
1 барман – основно образование
1 касиер – средно образование
5 общи работници строителство на сгради – основно образование
1 барман – средно образование
1 отчетник – средно образование

*Работни места разкрити по проект BG05M9OP001-01.010-0001 "Обучения и заетост" на ОП"Развитие на човешките ресурси" – в едно направление:

- Заетост след обучение с ваучери

1 продавач консултант – без изисквания за заемане, обучение по КК4 – дигитална компетентност

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

1 общ работник – средно образование, двусменен режим на работа
1 касиер – средно образование, двусменен режим на работа
1 чистач/ хигиенист – няма изискване за заемане
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 технически организатор

- За обучение по време на работа

3 монтажници, изделия от метал – средно образование
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно образование
1 бояджия, промишлени изделия – средно образование

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Facebook коментари