Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

До 4 месеца ще бъде ремонтиран пътя Дулово-Ситово

Започва цялостна рехабилитация на пътя, свързващ силистренските общини Ситово и Дулово, съобщиха от областна управа. В срок от 4 месеца трябва да бъде основно ремонтиран участък от 29 км и 70 метра.
Първата копка бе направена днес (10.10.2010 г.) от директора на Дирекция "Изпълнение на проекти по оперативна програма "Регионално развитие" и по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Радмила Котева.
В церемонията, която официализира фактическите дейности по ремонта, се включиха областният управител д-р Владимир Янков, народният представител Стефан Господинов и представители на двете общини. Като подчерта необходимостта от добри пътища в цялата страна, д-р Янков изрази надежда, че след 4 месеца по ремонтирания пътен участък действително ще могат да се движат автомобили.
Общата стойност на проекта, който е осъществява по "Оперативна програма Регионално развитие" е 8 097 616 лв. ( осем милиона деветдесет и седем хиляди вестотин и шестнадесет лева). От тях, съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е в размер на 6 882 974 лв. ( шест милиона, осемстотин осемдесет и две хиляди деветстотин седемдесет и четири лева).
Освен цялостното възстановяване на пътната настилка, проектът предвижда: почистване и реконструкция на съществуващите окопи, облицоване и изграждане на нови, стабилизиране на банкетите извън населените места, подмяна на бордюри в населените места, цялостна подмяна на съществуващата еластична ограда, изграждане на нови тръбни водостоци и ремонт на съществуващ селскостопански подлез
Целта е да се създадат условия за безопасно движение, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътните участъци.
Изпълнител на проекта е "Инжстройинженеринг" ЕООД – гр. Варна.
В началото и в края на пътния участък са монтирани масивни билбордове, които указват стойността на дейностите и сроковете, в които трябва да бъдат извършени.

Facebook коментари