СИЛИСТРЕНСКИЯ ДРАМАТИЧЕН КУКЛЕН ТEAТЪР С НОВО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗА ВАС ДЕЦА