Вторник, 07 Февруари 2023 г.

През 2016 година Здравноосигурителна каса Силистра е разплатила близо 32 милиона за дейност

През 2016 година Районна здравноосигурителна каса Силистра е платила общо 31 797 900 лева за медицинска и дентална помощ, лекарства и изследвания на здравноосигурените лица.

Най-голям дял от средствата –13 млн. 645 488 лв. са за болнична помощ, оказана от трите многопрофилни болници в областта. От тях 71% са заплатени на МБАЛ Силистра, 16% на МБАЛ Тутракан и 13% на МБАЛ Дулово. Разходът за болнична помощ през 2016 г. е с 510 195 лв. по-висок, в сравнение с 2015 г.

За лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели РЗОК Силистра е заплатила 10 млн. 906 998 лева, което е с 1 284 949 лв. повече от платените през 2015г. Увеличението се дължи главно на това, че Здравната каса започна да заплаща нови лекарствени продукти и медицински изделия, които преди не е поемала.

Следва разходът за първичната извънболнична медицинска помощ. Общопрактикуващите лекари, договорни партньори на РЗОК Силистра, които в края на 2016 г. наброяваха 57, са получили от РЗОК общо 2 млн. 627 157 лева. Тези средства са с 51 718 лв. повече от платените за 2015г.

Средствата за специализирана извънболнична медицинска помощ към са в размер на 2 576 430 лв., а за дентална помощ - 1 305 085 лева. В сравнение с 2015 г. за специализирана извънболнична медицинска помощ средствата са намалели с 6 236 лв., а за дентална помощ намалението е с 37 719 лв.

За медико-диагностични дейности са платени 684 857 лева, което е с 5 362 лв. повече от 2015г.

В съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност през 2016г. Здравна каса Силистра е заплатила и 29 088 лева за медицинска помощ на здравноосигурени лица от други европейски държави, които са пребивавали на територията на Силистренска област и са потърсили спешна и неотложна медицинска помощ.

Facebook коментари