Петък, 12 Август 2022 г.

Разработен е проект за Младежки информационно-консултантски център в Силистра

Проект за Младежки информационно-консултантски център в Силистра е разработен от неправителствените организации "Младежки свят", "Паралел- Силистра" и НЧ "Доростол-1870" , съобщиха от екипа на проекта.
Младежките проектни инициативи ще се осъществяват през тази година с осигурено от Министерство на младежта и спорта финансиране по Национална програма за младежта /2016-2020/ в размер на 35006 лева. Целева група са млади хора на възраст между 15 и 29 години. В проекта могат да участват младежи от община Силистра, младежи от малки населени труднодостъпни места от общините Кайнарджа, Ситово, Главиница, млади хора в риск от отпадане, отпаднали, въобще невключени в образователната система, невключени в обучение и невключени в заетост.
Екипът на проекта предлага възможност за информационни срещи за младежки програми и инициативи, консултации с психолог, социален педагог, лекар, по заявени теми от експертите или от желаещите младежи и младежки групи.
В обучения по проекта и в практически тренинги могат да участват около 160 младежи по теми в областта на предприемачеството, развитие на личностния потенциал, интеркултурния диалог, развитие на креативността. Младежи от област Силистра ще могат да общуват в свободното си време с ученически театрални и танцови състави чрез инициативите " Младежка сцена", представени в читалищни и училищни салони в област Силистра. По проекта се очаква включване на повече от 400 млади любители на танцовото и театрално изкуство в прояви "Младежка сцена".

Facebook коментари