Събота, 13 Юли 2024 г.

"Размразяват" реконструкцията на водопроводната мрежа в Силистра

Възстановяват се дейностите по реконструкцията на водопроводната мрежа в Силистра и региона, съобщиха от Областна управа Силистра. След близо едногодишно прекъсване, обектите по двете части на мащабния проект, финансиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще бъдат "размразени" и завършени. В това увери областният управител д-р Владимир Янков, след като получи потвърждение от МРРБ.
Реконструкцията на водопроводната мрежа започна миналата година, но заради липса на средства, МРРБ "замрази" ( в началото на м. Септември 2009 г.) дейностите по този важен за Силистра проект.
До 10 дни в областна администрация – Силистра, в присъствието на фирмата –изпълнител (варненският консорциум "Одесосстрой – Понс 1" ДЗЗД и представители на министерството и на строителния надзор ще бъде подписан Акт образец №11, с който официално ще бъде възстановена работата по завършване на обектите.
В резултат на няколкомесечни усилия на областната администрация и народния представител от Силистра Стефан Господинов, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) преразгледа позицията си и "размрази" проекта, сподели ресорният зам. областен управител Денка Михайлова. "Кореспонденцията, разговорите и срещите в регионалното министерство бяха интензивни, и въпреки ограничения финансов ресурс на Държавата, успяхме да аргументираме необходимостта от завършване на водопроводната мрежа на Силистра. Народният представител Стефан Господинов оказа изключително съдействие за разрешаване на този важен за града и съседните села проблем. Той осъществи много прецизно координацията между областна управа и МРРБ и осигури възможност да защитим необходимостта от финансиране на окончателното завършване на двата основни за града водопровода", уточни г-жа Михайлова.
Управителят на варненския консорциум "Одесострой – Понс 1" ДЗЗД Ангел Ушев увери областния управител д-р Владимир Янков, че до два месеца реконструкцията на водопроводната мрежа ще бъде напълно завършена.
Общата стойност на мащабния проект е била 3 млн. 800 хил. лв. ( три милиона и осемстотин хиляди лева), но в резултат на допълнително споразумение между МРРБ и фирмата-изпълнител, стойността на средствата по дейностите е намалена с близо 200 хил. лв.(двеста хиляди лева). Проектът се изпълнява в два лот-а: Лот 1 – реконструкция на напорен водопровод от кладенец "Реней 1" към облекчителна шахта ( бел.ред. започва от района на бензиностанция OMW – по пътя за с. Айдемир – до Помпена станция-втори подем); и Лот 2 – реконструкция на напорен водопровод от БПС (Брегова помпена станция) "Реней 6" до напорен водоем – "ниска зона"( бел ред. Започва от района на ЖП-гарата в с. Айдемир и стига до облекчителна шахта в района на Учителския институт).
За завършването на двата лот-а 1 и 2 са необходими още общо 254 521.78 лв.
Съществуващите два основни водопровода за ниска и висока зона на гр. Силистра са изградени по стара технология, силно амортизирали ( над 30 годишни), със значителни чести аварии и течове.
Реконструкцията им обхваща общо 5 600 метра (5 км 600 м) подмяна с полипропиленови тръби, чиято гаранция е между 60 и 70 г.
Ползите за Силистра и околните села са нормално водоподаване, намалени загуби от аварии и течове, силно ограничаване на опасността от преовлажняване на терените от аварии и активизиране на свлачища.

Facebook коментари