Събота, 15 Юни 2024 г.

716 лева е средната брутна месечна работна заплата в Силистренско в края на 2016 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на декември 2016 г. намаляват с 9.1% спрямо края на септември 2016 г., като достигат 20.7 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2016 г. в обществения сектор има увеличение на наетите лица с 0.5%, а в частния сектор има намаление с 13.6%.
В края на декември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 2.1%, или с 0.4 хил. по-малко в сравнение с края на декември 2015 г., като в обществения сектор има увеличение с 0.9%, а в частния има намаление с 3.6%.
Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2016 г. в област Силистра е 733 лв, за ноември - 697 лв. и за декември - 719 лева.
През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата в област Силистра се увеличава спрямо третото тримесечие на 2016 г. с 5.3% и достига 716 лева.
През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната работна заплата в област Силистра нараства спрямо същия период на предходната година със 7.5%, като в обществения сектор средната работна заплата нараства с 3.7%, а в частния - с 10.4%.
В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2016 г. област Силистра е на 24-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 336 лв., Враца - 967 лв. и Стара Загора - 964 лева.

Facebook коментари