Събота, 15 Юни 2024 г.

Обществен съвет на село Професор Иширково прие културен календар за 2017

На 3 февруари 2017 г. се проведе първото заседание на Обществения съвет към кмета Стойчо Нечев на с. Проф. Иширково, научаваме от сайта на община Силистра.
В работата му участваха д-р Мария Димитрова – председател на Общинския съвет в Силистра, Ростислав Павлов – секретар на Община Силистра, Цветана Игнатова – директор на Дирекция "Хуманитарни дейности" в Община Силистра.
Общественият съвет обсъди и прие календар на всички културни прояви. Започна подготовката на най-значимите културни събития в селото през 2017 година:
- 110 години Народно читалище "Просвета -1907" – честване през месец май;
- Девети Събор "Иширково пее и танцува", в памет на хореографа Стоил Енчев – месец септември;
- 130 години от създаване на Основно училище "Св. Климент Охридски" – през ноември 2017 г.
Постигнато бе съгласие за всички културни събития, които се провеждат, организирани от кметството, във взаимодействие с Народно читалище "Просвета – 1907" , Клубовете на инвалида и пенсионера, основното училище, с подкрепата на земеделските кооперации и производители в селото.
Кметът на с. Проф. Иширково Стойчо Нечев подчерта значението на съвместната работа с Община Силистра при провеждане на разнообразни събития и оказаното съдействие от кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов.
През 2018 г. ще бъдат отбелязани 150 години от рождението на патрона на селото проф. Анастас Иширков.
Прие се предложението на краеведа-изследовател Господин Великов за изработка и изпращане на мартенички до бесарабски българи в с. Николаевка, Украина, които са потомци на изселници от с. Проф. Иширково.
Председателят на ЗК "Нива-93" и член на Обществения съвет Велика Славова акцентира върху качеството на провежданите културни събития и удовлетвореността от тях на местните хора.
Председателят на Общинския съвет д-р Мария Димитрова благодари за ползотворната дискусия и отговори на поставени въпроси.
На 19 февруари 2017 г. в 10 часа ще бъде почетена паметта на Апостола на свободата и ще се проведе общоселско събрание за отчитане на извършената работа през 2016 г.

Facebook коментари