Петък, 10 Юли 2020 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра
към 6 февруари 2017 г.

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 мениджър, логистика – средно професионално обр., икономически профил, предимство шофьор кат.В
1 организатор, работа с клиенти – средно професионално обр., икономически профил

- За обучение по време на работа

1 общ работник – основно обр.

Други СРМ към деня

2 пазачи, невъоръжена охрана - средно образование
1 заместник-директор – висше образование, медицина
10 лекари – висше медицинско образование
1 служител, гише в пощенска станция - средно образование
1 пощенски раздавач (пощальон) - средно образование
1 отчетник, счетоводство - висше икономическо образование
1 шофьор на автобус - средно образование, правоспособност
1 майстор, производство на тестени изделия - средно професионално образование
1 автомеханик - средно професионално образование
1 монтьор, металорежещи машини – средно-професионално образование

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

3 лекари – център за спешна медицинска помощ, висше медицинско образование

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.

Други СРМ към деня

3 машинни оператори, производство на пластмасови изделия – средно образование, на три смени
1 чистач хигиенист – на 1 час - основно образование,
2 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
10 машинни оператори, шиене – няма изискване за заемане

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Facebook коментари