Четвъртък, 21 Януари 2021 г.

2 003 лица от Силистренска област са сменили GP-то си през декември

През месец декември 2016 година 2 003 лица от Силистренска област са се възползвали от правото да сменят своя личен лекар. От тях 429 са непълнолетни и изборът е направен от техен родител или настойник.
Най-много лица, сменили своето GP-и, са от община Силистра. Броят им е 743. На второ място е общ. Алфатар с 530, а на трето - община Дулово със 343.
В община Тутракан своя личен лекар са сменили 129 здравноосигурени лица, а в Главинишко - 128.
Общините Кайнарджа и Ситово са с обичайно малък брой лица, сменящи своя общопрактикуващ лекар в месеците за пререгистрация. В последния месец на 2016г. те са съответно 77 за Кайнарджа и 53 за общинаСитово.

През месец юни 2016г. при предишния период за пререгистрация, сменилите своето GP-и са били с 340 повече.

Facebook коментари