Събота, 13 Юли 2024 г.

В надпревара с един кон се превърна конкурса за кредит на община Силистра

Единствено Банка "ДСК" се яви на насрочения за днес (б.а. 27.08.10 г.) повторен конкурс за избор на банка, която да отпусне дългосрочен револвиращ кредит на община Силистра в размер на 2,5 млн. лв,съобщиха от там.
Закупени са два пакета документи, но заявление е подадено само от ДСК, поясниха от общински отдел "Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки". 13-членна комисия, назначена със заповед на кмета и с участието на общински съветници, прецени, че банката е представила всички документи и отговаря на условията. Първоначалната открита процедура, в която през м. юли участваха две банки – ДСК и Дбанк – беше прекратена, тъй като предложените условия за кредитиране не са били в съответствие с предварително обявените изисквания от възложителя, поясниха юристи от отдела.
На 7 септември в 10.00 часа ще се проведе следващото заседание, на което ще бъдат обсъдени параметрите на договора между общината и банката кредитор.
Припомням, че с кредита от 2,5 млн. лв. общината планира да подпомогне частта за съфинансиране на 15 инвестиционни проекта, които още през пролетта бяха предложени на вниманието на гражданството.

Facebook коментари