Събота, 20 Юли 2024 г.

Проект на община Кайнарджа сред 12 най-добри практики в Европа

Проектът за построяване на система за улично осветление, захранвана със слънчева енергия в община Кайнарджа, реализиран в периода 2010-2013 г., бе включен в брошура с проекти, съдържаща 12 добри практики на различни теми от цяла Европа, стана ясно от писмо до кмета на общината Любен Сивев, изпратено от представител на Европейската Мрежа за Развитие на Селските Райони в Брюксел. Брошурата е на пет езика: английски, немски, френски, испански и полски.

Брошурата е част от поредица от публикации в рамките на Мрежата, които помагат за насърчаване на обмена на информация и разпространението на добри практики между заинтересованите страни за развитие на селските райони в Европа. Всяко издание на брошурата разполага с избор на проекти по определена тема, които са получили подкрепа от ЕМРСР чрез програми за развитие на селските райони.

За отбелязване е, че проектът е бил описан като добра практика и на стария уебсайт на Европейската мрежа, където е обяснено, че "чрез него се дава възможност да се изгради система за енергийно ефективно улично осветление в 9 села в община Кайнарджа, за да се постигне спестяване на разходи на електроенергия и на скъпа поддръжка на съществуващата система за осветление".

По проекта са изградени и инсталирани 486 осветителни тела, както и слънчеви панели плюс акумулаторни батерии за всеки от тях (обща стойност под 1 млн. евро). Община Кайнарджа, която е в района на Силистра, има най-ниската ставка за развитие в региона и се смята за изостанал селски район.

Facebook коментари