Вторник, 11 Август 2020 г.

300 общински декара намериха своите наемататели. 1100 отиват на повторен търг

Над 300 декара общинска земя е отдадена под наем на предприемачи за стопанисване през следващите 5 години. Това стана ясно, след като завърши първият етап на един от най-мащабните публични търгове на общинска собственост за годината.
Осем кандидати участваха с 37 оферти за 30 имота. Трима от желаещите не са допуснати до конкурса заради непълна документация, уточниха от дирекция "Общинска собственост". Отдадени са 23 имота в землищата на селата Айдемир, Бабук, Йорданово, Иширково и Казимир. Най-оспорвано е било наддаването за нивите край село Йорданово, коментираха специалистите.
На 1 септември ще се проведе повторен търг за останалите над 1100 декара площи от общинския поземлен фонд, предвидени за отдаване под наем. След това свободните земи се отдават на малоимотни и безимотни за 1 стопанска година.

Facebook коментари