Събота, 05 Декември 2020 г.

Заради птичия грип забраняват риболова в два водоема в Силистренско

На територията на област Силистра - Поддържан резерват "Сребърна" (област Силистра) и Защитена местност "Калимок-Бръшлен" (области Русе и Силистра), съгласно заповед на министъра на земеделието и храните се ограничават достъпът на външни лица и извършването на любителски риболов във водоемите и местата, обитавани от диви и мигриращи птици. Мярката е превантивна и се налага във връзка с констатирани огнища на болестта инфлуенца (грип) при домашни и диви птици в България. Съгласно заповедта се изисква и засилен контрол от държавните органи, съвместно с орнитоложките дружества.

Ежедневно на територията на Сребърна се извършва засилено наблюдение на водоплаващите птици. До момента не са установени мъртви екземпляри или птици с нехарактерно поведение. Голяма част от водната повърхност на езерото е покрита с лед. Около необледените участъци се скупчват ята от ням лебед, обикновена лиска, а в късните часове се наблюдават големи белочели гъски.

Facebook коментари