Петък, 27 Ноември 2020 г.

Силистренски зърнопроизводители искат минимални изкупни цени, определени от държавата

Производители от Силистренско искат държавата да се намеси и да определи минимална изкупна цена на зърното на базата на себестойността му. Така земеделците се надяват да избегнат фалити. Една от причините за страховете им е и рекордната реколта от пшеница, която беше прибрана тази година в България.
Наличните запаси и у нас, и по света са огромни, изчисляват земеделците. Само за тази година в България са произведени 5 300 000 тона пшеница, а има и още 700 000 тона от миналата година. Според производители, затова цената на зърното върви надолу трета година. За да бъде родният фермер на печалба, той трябва да продаде половината си зърно преди Нова година, а другата половина след 1 януари, смята Иван Добрев, председател на земеделска кооперация. Тази тактика обаче не винаги работи.
Иван Добрев - председател на Земеделска кооперация - с. Гарван
"Миналата година се случи така че преди Нова година зърното имаше висока цена, след Нова година се срина - и предвид многото зърно, което има произведено пшеница през настоящата година ние решихме да продадем - но то се оказа че пак трябвало пак същата тактика - половината да продадем половината да оставим - но вече сме продали, но не сме продали на загуба поне."
Зърнопроизводителите не искат да сменят вида на културите, които отглежда. Те нястояват за помощ от държавата.
"И просто сме в едно положение, в което смятам, че крайно време е държавата все пак да се намеси, както прави в Турция турското правителство, Франция - където да се определи от правителството на базата на себестойността на всяка една зърнена култура - каква е минималната цена на която може да се изкупува зърното."
Докато обаче това се случи, на зърнопроизводителите им остава само да се молят да попаднат на крупен търговец за директно изкупуване, което би им гарантирало покриване на разходите, та дори и печалба.

информация: БНТ2-Русе

Facebook коментари