Петък, 12 Април 2024 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра
към 19 декември 2016 г.

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 мениджър, логистика – средно професионално обр., икономически профил, предимство шофьор кат.В
1 организатор, работа с клиенти – средно професионално обр., икономически профил

- За обучение по време на работа

1 сервитьор – средно/основно обр.
1 общ работник – основно обр.
1 организатор, маркетинг – средно обр.

Други СРМ към деня

1 дърводелец - средно професионално образование
2 работници, сглобяване на детайли – основно образование
1 шофьор на автобус - средно образование, правоспособност
2 продавачи консултанти - средно образование
1 оператор, преса - средно образование
1 оператор в командна зала - средно образование
1 продавач консултант - средно образование
1 организатор, производство - средно образование
1 касиер в счетоводство - средно образование
1 майстор, производство на тестени изделия - средно професионално образование
1 автомеханик - средно професионално образование
2 продавачи консултанти - средно професионално образование
2 готвачи - средно образование
2 шофьори на тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона - средно образование
1 огняр - средно образование - с документ за огняр
1 майстор, производство на тестени изделия - средно професионално образование
1 помощник-готвач - средно професионално образование
1 сервитьор - средно професионално образование
1 барман - средно професионално образование
1 монтьор, металорежещи машини – средно-професионално образование
1 машинен оператор, металообработващи машини – средно-професионално образование
1 заварчик - средно образование, машиностроене, металообработване и металургия (заварчик)
1 леяр – основно образование
1 настройчик на металообработващи машини – средно специално образование
1 фармацевт магистър – висше образование по специалността
1 специалист, застрахователна дейност – висше икономическо образование
1 технолог, млекопреработка - средно специално образование
10 лекари - висше образование, медицина
1 служител, гише в пощенска станция - средно образование, за с. Голеш

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

5 гладачи, ютия – основно образование, опит 5 години
10 машинни оператори, шиене – средно образование, опит 5 години
5 оператори на металорежещи машини с ЦПУ – средно образование
5 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ – средно образование
5 шлосери монтьори – основно образование
5 заварчици – средно образование
3 електротехници – средно образование, електротехника
2 инженери конструктори – висше образование, технология на машиностроенето
4 лекари, ЦСМП – висше образование, медицина

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.

Други СРМ към деня

1 оператор, производствена линия – средно образование, двусменен режим на работа
1 продавач консултант – средно образование
1 машинен оператор - средно образование, трисменен режим на работа
1 техник механик, монтаж на промишлени съоръжения – средно образование, английски и/или италиански език
4 оператори, производствена линия – средно образование, умения за работа с инструменти
3 лекари - висше образование, медицина

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Facebook коментари