Понеделник, 15 Август 2022 г.

Представители на Регионалната библиотека взеха участие в Националния форум "Библиотеките днес"

Представители на Регионална библиотека "Партений Павлович" и на 32 читалищни библиотеки от седемте общини на Силистренска област взеха участие в Националния форум "Библиотеките днес".
Той се проведе на 29 и 30 ноември в НДК. Двудневното събитие с международно участие е първото по своя характер, на което бяха представени новите възможности на библиотеките в информационното общество на XXI век.
На форума присъстваха над 700 представители на регионалните, общински и читалищни библиотеки от цялата страна, оборудвани с компютърна техника за безплатен достъп на гражданите. Той е част от цялостна програма за развитие на обществените библиотеки и създаването на условия за равен достъп до информация и електронни услуги.
Форумът бе организиран от Фондация "Глобални библиотеки - България" .

Facebook коментари