Вторник, 28 Май 2024 г.

Възпитаници на ПГМТ "Вл. Комаров" подпомогнаха жертви на домашно насилие

Във връзка с 25 ноември – Световният ден за борба с насилието над жени, с който се поставя началото на световната кампания на ООН "16 дни на активизъм срещу насилието над жени" на 1.12.2016г. учениците от ПГМТ "Вл. Комаров" посетиха Женско сдружение "Екатерина Каравелова", където взеха участие в семинар на тема "Домашното насилие".
Ежедневието на стотици български жени и деца преминава белязано от домашно насилие и насилие, основано на пола. Ето защо юрист- консулта Галя Иванова запозна учениците с въведения през 2005 година Закон за защита от домашно насилие.
В държавите, в които активно се говори и информира за формите на домашно насилие, процентът на споделяне и търсене на съдействие от професионалисти е много по-голям. Това е сред основните мотиви на организаторите да проведат разнообразни дейности по темата из страната, включвайки участници от различна възраст, образование и професионална реализация.
Социалният работник- Христина Кирова и психологът- Яна Михнева представиха съществуващите видове насилие. Учениците научиха, че освен физическо има психическо, икономическо и сексуално насилие, които са не по- малко унищожителни отколкото първото. Разбраха колко труднодоказуемо е психическото насилие, но се убедиха в това, че винаги има начин да се помогне. Тогава когато потърпевшия е малолетен или непълнолетен би трябвало да се информира Отдела за закрила на детето към Дирекция социално подпомагане. На учениците им беше интересно да разберат, че това е същата Дирекция, от която те получават социалните си надбавки /тъй наречените "детски"/. На пръв поглед дейностите изглеждат разнопосочни, но в крайна сметка те всички работят в интерес на гражданите.
Освен това, по инициатива на УСУ при ПГМТ "Вл. Комаров", учениците от всички паралелки в училище събраха и отнесоха в Центъра за обществена подкрепа топли дрехи за хората, пострадали от домашно насилие.

Facebook коментари