Събота, 03 Юни 2023 г.

Подписват договорите за ремонт ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" и детска ясла "Здравец"

На 7.12.2016г., д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра, ще подпише договор за изпълнение на проекта "Основен ремонт и цялостно възобновяване на Основно училище "Св.Св. Кирил и Методий" и детска ясла "Здравец", гр. Силистра."
Оценителната комисия е решила, че описаното проектно предложение отговаря на критериите за оценка на административното съответствие и допустимост. Общият размер на отпуснатата безвъзмездна помощ (100%) е 5 270 535, 08 лева. Бенефициент е Община Силистра, ръководител на проекта е Денка Михайлова, зам.-кмет "Хуманитарни дейности", а срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.
С Решение № РД-02-36-1417/23.11.2016г. на заместник-министъра и ръководител на УО на ОПРР-Деница Николова е предоставена безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение с регистрационен номер : BG16RFOP001-1.031-0001 " Основен ремонт и цялостно обновяване на Основно училище "Св.св. Кирил и Методий" и детска ясла "Здравец", гр. Силистра по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFop0001-1.031 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Силистра", част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020".

Facebook коментари